Конкурс батьки та діти

Шановні батьки!

Оголошується конкурс
до 1-го класу.

25 травня 2015р. з 13.00 – 17.00 год., каб.№17,

у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків

або осіб, які їх замінюють.

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1. Приймання дітей до спеціалізованої школи №6 здійснюється на конкурсній основі.

2. Для проведення набору учнів до першого класу, на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України за № 389 від 19.06.2003р., Положення про спеціалізовану школу та відповідно Статуту навчального закладу розроблено Правила конкурсного приймання, які обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і Ради школи, схвалені та затверджені директором школи, погоджені з міським відділом освіти.

3. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

1. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться батьки після закінчення навчального року.

2. Для проведення конкурсних випробувань створена конкурсна комісія, затверджена наказом директора школи.

Склад конкурсної комісії:

Голова конкурсної комісії

Даценко І.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Члени комісії: 
Решетняк К.О.- вчитель початкових класів;
Сьомка Л.І. – практичний психолог школи.

До участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

  1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи №6 буде проводитися 26 травня 2015р. з 13.00 – 17.00 год., каб.№17, у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Додатковий набір (за наявності вільних місць) з 25 серпня 2015р. по 30 серпня 2015р.

2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

3. Завдання розроблені педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), затверджені директором школи погоджені з міським відділом освіти .

4. Співбесіда з дитиною проводиться комісією у складі не більше 3-х осіб.

5. Співбесіда повинна тривати не більше 30-и хвилин.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до спеціалізованої школи №6 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня подання. Для розгляду апеляції створюється комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з міським відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до міського відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи №6, вступають до іншого навчального закладу.

5. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи №6, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від початку, відраховуються зі школи.

6. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС зараховуються до спеціалізованої школи №6 на пільгових умовах.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

1. Директор спеціалізованої школи №6 несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даної Інструкції.

2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до спеціалізованої школи №6 та його результатами покладається на міський відділ освіти.

3. При порушенні спеціалізованою школою №6 вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


Источник: http://school-6.ucoz.ua/news/shanovni_batki_ogoloshuetsja_konkurs_do_1_go_klasu/2015-05-08-49Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Шановні Подводки к концертным номерам в прозе

Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти Конкурс батьки та діти